+420 466 009 311
info@tomservice.cz

Kompletní servis klimatizací

Popis služby:

Prověření účinnosti klimatizace, recyklace a plnění chladiva, test těsnosti systému, dezinfekce výparníku, výměna pylového filtru a odstranění zjištěných drobných závad.

Přínos pro zákazníka:

Pravidelnou údržbou chladícího prostředku a systému klimatizace zvyšujeme pohodu a příjemné zdravotně nezávadné prostředí v automobilu.

Klimatizace je dnes již v mnoha případech součástí základního vybavení vozidel. Stává se tak nepostradatelným pomocníkem, který v automobilu vytváří příjemné prostředí nejen v létě, ale i v průběhu celého roku.

Ačkoliv se klimatizace jeví jako uzavřený systém nevyžadující žádnou údržbu, dochází zde k pozvolnému úniku chladícího média, jehož množství se uvádí až 30% za 2 roky.

Běžná údžba spočívá především v kontrole předepsaného množství chladícího prostředku a dalších operacích, které jsou součástí automatického testu našich servisních přístrojů.

Naše moderní zařízení umožňuje odsát chladící prostředek a následně provést jeho recyklaci. Vlivem recyklace se také odloučí část oleje, který je nezbytnou součástí chladící náplně. Poté přístroj provede test těsnosti systému a následné vakuování klimatizace, které je nutné pro správné naplnění celého systému. Následně se klimatizace doplní chladícím prostředkem a novým olejem na takové množství, které předepisuje výrobce vozidla.

Případná diagnostika závad systému klimatizace vychází především z měření tlaků v nízko a vysokotlaké větvi okruhu a výstupních teplot klimatizace.

Pravidelnou kontrolu funkce klimatizace doporučujeme provádět každý rok před letním obdobím.